Kårens årsmöte är föreningens högst beslutande organ och är då vi tillsammans bestämmer vad som skall ske under kommande år och får en rapport om vad som hänt under det gågna året. Bland annat väljer vi en ny styrelse, bestämmer hur våra pengar skall användas och vad vi skall satsa på under året som kommer.

Om man har ett förslag som man vill skall tas upp på årsmötet kan man skriva en motion. En motion skrivs lättast i ett mail till styrelsen (styrelsen@torn.scout.se) och skall innehålla följande:

  • En rubrik – som förklarar temat/ämnet för motionen
  • En förklaring – som förklarar bakgrunden och vad förslaget innebär
  • En motivering – som förklarar varför du tycker som du gör
  • Ett yrkande – som är skrivet på formen ”att kåren skall göra/uppdra/etc. ….. …”
  • Kontaktuppgifter – till dig som skrivit motionen så att styrelsen kan svara dig

Vill du kandidera till ett förtroendeuppdrag inom scoutkåren skall du vända dig till valberedningen. De når du lättast på valberedning@torn.scout.se.

En viktig funktion på årsmötet är revisionen, där de förtroendevalda revisorerna presenterar sin granskning av styrelsen när det kommer till verksamhet och ekonomi. Om du har en fråga eller upplysning till revisorerna når du lättast dem via revisor@torn.scout.se.

Årsmöte hålls vanligtvis under mars månad och kallelse presenteras här, i nyhetsflödet och på anslagstavlan på Axelgård.