Personuppgiftshantering i Torns scoutkår

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss vad gäller personuppgifter. Därför vill vi berätta om vår hantering av uppgifter. Scouterna (orgnr 802006-2942) är tillsammans med oss; Torns scoutkår (orgnr 845002-3802) gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

Rättigheter

Som medlem har du följande rättigheter när det gäller personuppgifter

  • Du kan få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och/eller ditt minderåriga barn.
  • Du kan få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Du kan få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss att lagra (se nedan).
  • Du kan få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna.
  • Du kan lämna klagomål till Datainspektionen.

I detta dokument redovisar vi hur vi behandlar dina och/eller ditt minderåriga barns eller ditt minderåriga barns personuppgifter.

Medlemsregistrering

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är sådana som du själv uppger till oss (som namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickas fakturor, medlemstidning, nyhetsbrev, inbjudningar till läger och aktiviteter/arrangemang ut till dig.

Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem och gentemot våra bidragsgivare på central, regional och lokal nivå.

Som medlem ska Scouterna centralt kunna skicka ut faktura för medlemsavgiften, tillhandahålla en medlemsförsäkring och skicka ut medlemstidning och annan information. För scoutkårens del måste vi kunna delge er information löpande om verksamheten och aktiviteter samt redovisa vem som är / har varit medlem hos oss i våra bidragsansökningar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Region Skåne och Lunds kommun.

Då dessa ansökningar görs i efterhand, måste vi ha kvar de grundläggande uppgifterna om medlemmen kalenderåret efter personen har slutat som medlem. Därefter rensas personen som avslutat sitt medlemskap hos oss bort från våra register.

Hälsodeklaration för scoutmöten och kårarrangemang

Hälsodeklarationen behövs för din trygghet och säkerhet i samband med ditt deltagande i vår verksamhet. Vi behöver veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag, samt allergier och simkunskap.  Informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast av de personer som har direkt behov av informationen, kommer att få tillgång till den. Vi hämtar in nya uppgifter en gång per år och då förstörs föregående upplaga. Då du avslutar medlemskapet förstörs naturligtvis också din senaste hälsodeklaration.

Frågor och kontakt om GDPR

Vid ytterligare frågor om hur vi hanterar medlemsuppgifter, kontakta vår styrelse via epostadress info@torn.scout.se