Styrelsen är den grupp som förvaltar scoutkåren mellan årsmötena som äger rum i mars månad. Styrelsens ledamöter väljs i regel på ett års tid. Styrelsens protokoll finns tillgängligt på kårens intranät för aktiva medlemmar via GSuite, men lämnas också ut på begäran av medlemmar. Detta görs lättast via styrelsens sekreterare.

Om du har en fråga eller upplysning till styrelsen når du lättast styrelsen via mail på styrelsen@torn.scout.se.

Under verksamhetsåret 2020-2021 består styrelsen av:

Ordförande

Anna Åkesson

anna.akesson@torn.scout.se

 

Vice Ordförande

Bo Malmström

bo.malmstrom@torn.scout.se

 

Kassör

Åsa Anderberg

asa.anderberg@torn.scout.se

 

Sekreterare

 

 

Ledamöter

Gunilla Albertén

gunilla.alberten@torn.scout.se

Kerstin Årnes

kerstin.arnes@torn.scout.se

Melvin Holm

melvin.holm@torn.scout.se

Mikael Andersson

mikael.andersson@torn.scout.se

My Forssander

my.forssander@torn.scout.se