Styrelsen är den grupp som förvaltar scoutkåren mellan årsmötena som äger rum i mars månad. Styrelsens ledamöter väljs i regel på ett års tid. Styrelsens protokoll finns tillgängligt på kårens intranät för aktiva medlemmar via GSuite, men lämnas också ut på begäran av medlemmar. Detta görs lättast via styrelsens sekreterare.

Om du har en fråga eller upplysning till styrelsen når du lättast styrelsen via mail på styrelsen@torn.scout.se.

Under verksamhetsåret 2024-2025 består styrelsen av:

Ordförande

Anna Åkesson

anna.akesson@torn.scout.se

Vice Ordförande

Bosse Malmström

bosse.malmstrom@torn.scout.se

Kassör

Åsa Anderberg

asa.anderberg@torn.scout.se

Sekreterare

My Forssander

my.forssander@torn.scout.se

Ledamöter

Kerstin Årnes

kerstin.arnes@torn.scout.se

Mikael Andersson

mikael.andersson@torn.scout.se

Anja Griffin

anja.griffin@torn.scout.se

Sofia Kullavall

sofia.kullavall@torn.scout.se

Jakob Schiller

jakob.schiller@torn.scout.se

Tobias Andersson (suppleant)

tobias.andersson@torn.scout.se

Amanda Säfholm (suppleant)

amanda.safholm@torn.scout.se