Bäverscouterna är för dig i förskoleklass och första klass och har möte varannan lördag. Ibland är vi i Linnebjers naturreservat och ibland på Axelgård.

Ledare

På Bävrarna är Ingrid, Jakob, My och Erik ledare, dessa når du på baver@torn.scout.se

Om du vill börja på bävrarna, behöver du skicka anmälan till info@torn.scout.se.

Bäver 6-7 år