Kallelse – Årsmöte 2021

7 februari, 2021 av Edvin Dribe
Härmed kallas samtliga medlemmar i Torns Scoutkår till årsmöte 2021.
Årsmötet kommer att äga rum den 11 mars 2021 klockan 1900 och kommer genomföras digitalt.
Motioner mottages via mail till info@torn.scout.se och skall ha inkommit senast den 24 februari.
Eventuella frågor besvaras via mail och riktas till info@torn.scout.se