Information med anledningen av coronaviruset

11 mars, 2020 av Edvin Dribe

Texten uppdaterades 2020-03-31 med nya besked från kårstyrelsen.

 

I tider med stor uppmärksamhet kring den stundande coronasmittan finns många frågetecken om vår verksamhet och våra planerade arrangemang.

Torns Scoutkår följer situationen noggrant och följer de rekommendationer och bestämmelser från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vi inväntar också riktlinjer och besked från resten av scoutorganisationen i Sverige.

Vi vill självklart uppmana alla att vara lite extra försiktiga. Precis som att avgöra om man ska gå till skolan/jobbet, gäller det att göra samma övervägande när det gäller att delta i våra scoutaktiviteter. Om svaren på frågor; Känner jag mig krasslig/hängig? Kan jag vara virus-bärare? Har skolan/jobbet stängt? blir jakande, bör man även stanna hemma från scoutmötet.

För dig som är intresserad finns mer information och en mer helhetlig lägesbild i bifogad fil.

Scouthälsningar,

Torns Scoutkårs Styrelse

 

Corona 200331 – Torn